Aleksey Nikolaevitsj Pokrovskiy

AKTÖRDATA

Born:1 March 1924
update:2018-10-09 04:33:02

senaste föreställningarna

(6 )

1979 - Veroy i pravdoy - (as A. Pokrovsky)

1973 - Privalovskiye milliony - (as A. Pokrovskiy)

1968 - Pozdnyaya lyubov - - Dorimedont

1954 - Reise mit Hindernissen -

1953 - Tainstvennaya nahodka -

1953 - Zvezda - Political Officer Lieutenant Meshcheryakov ...

din åsikt

vad tycker du om Aleksey Nikolaevitsj Pokrovskiy?

Vad tjänar Aleksey Nikolaevitsj Pokrovskiy som skådespelare?

Live Aleksey Nikolaevitsj Pokrovskiy ensam eller med en partner?

Vilka är aktuella projekt av Aleksey Nikolaevitsj Pokrovskiy?


Spamskydd: 4+2=

samma födelsedatum: 1 March 1924

liknande namn: Aleksey Nikolaevitsj Pokrovskiy

Alen Liverić
1 January 1967

Alena Savostikova
7 January 1991

Aleksey Igudesman
22 June 1973

Aleksey Grigorevitsj Feofanov
6 February 1933


  Impressum  Privacy / Datenschutz